Hudźbna zdobom žiwjenska šula

wutora, 09. junija 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Dirigentka Judith Kubicec wuzběhny wažnosć hudźbneje šule za swój powołanski puć a dźakowaše so bywšej wučerce Margiće Luttner (wotl.).  Foto: SAEK/Michał Cyž Dirigentka Judith Kubicec wuzběhny wažnosć hudźbneje šule za swój powołanski puć a dźakowaše so bywšej wučerce Margiće Luttner (wotl.). Foto: SAEK/Michał Cyž

Budyšin (SN/bn). Dźeń wotewrjenych duri ma najwšelakorišim institucijam předewšěm zmóžnić, zajimcow wo swojich poskitkach informować. Tež Budyska wokrjesna hudźbna šula bě tajke zarjadowanja prawidłownje wuhotowała. Lětsa pak njeby so kubłanišćo postajenjow pandemije dla w zwučenym ramiku prezentować móhło. Tohodla zdźěłachu dospołnje nowy koncept a su swoje wrota zajimcam minjeny pjatk na ryzy digitalne wašnje wotewrěli.

Za zjawnostne dźěło hudźneje šule zamoł­wita Margitta Luttner wjedźeše wirtuelnje po jednotliwych wotrjadach a rozłoži wobdźělnikam cyłotnje zapo­łoženy pedagogiski poskitk. „Z tak mjenowanym zažnym kubłanjom měrimy so na dźěći wot dweju lět, štož twori wuchadźišćo za pozdźiše kroki wot indiwidualneje abo skupinskeje wučby na instrumentach, reje abo wědy wo hudźbje. Nimo toho šulerjam poskićamy so w rozdźělnych ansamblach, kaž na přikład w dujerskich kwartetach, chórowych cyłkach abo z našej bigband tež před publikumom wuspytać.“

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND