Z wćipnosću a fantaziju sej baju wotkryć

srjeda, 15. julija 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Magdalena Schaffer je wot lońšeho awgusta zamołwita za dźěćace a młodźinske dźěło we wobłuku kulturne kubłanje na dožiwjenskim statoku Krabatowy młyn w Čornym Chołmcu. Jedyn z tuchwilu najwažnišich nadawkow 27lětneje je, tamnišu dožiwjensku šćežku z dwanaće stacijemi rozšěrić a jeje hódnotu stopnjować.  Foto: Andreas Kirschke Magdalena Schaffer je wot lońšeho awgusta zamołwita za dźěćace a młodźinske dźěło we wobłuku kulturne kubłanje na dožiwjenskim statoku Krabatowy młyn w Čornym Chołmcu. Jedyn z tuchwilu najwažnišich nadawkow 27lětneje je, tamnišu dožiwjensku šćežku z dwanaće stacijemi rozšěrić a jeje hódnotu stopnjować. Foto: Andreas Kirschke

Dožiwjenska šćežka z dwanaće stacijemi při Čornochołmčanskim Krabatowym młynje ma dale na wobsahu nabywać

Dwanaće stacijow zajimcow přeproša. Informaciske tafle su z drjewa robi­nije. Dožiwjenska šćežka rozłožuje wopytowarjam baju wo Krabaće po romanje Otfrieda Preußlera. „Dźe wo přichod Krabata do Čorneho Chołmca, wo je­ho lěta jako wučomnik, jeho rjemjesło, ­jeho wšědny dźeń. Wobjednane su mnohe temy“, praji Magdalena ­Schaffer, kotraž je wot lońšeho awgusta zamołwita za dźěćace a młodźinske dźěło we wobłuku kulturne kubłanje na dožiwjenskim statoku Krabatowy młyn w Čornym Chołmcu. Wo wothłosu, rozšěrjenju a přichodźe dožiwjenskeje šćežki je so Andreas Kirschke z njej rozmołwjał.

Knjeni Schaffer, kotre předstawizny ma dožiwjenska šćežka?

M. Schaffer: Wona nasta w lěće 2010 po ideji mojeje předchadnicy Kerstin Zukunft­. Na 450metrowskim pućiku je dwanaće zajimawych stacijow wutwo­rjenych. Zakładna mysl bě, zo sej hosćo baju wo Krabaće samostatnje, z wćipnosću a z fantaziju wotkrywaja. Jako čer­wjenu nitku zdźěłachmy kwis z mnohostronskimi prašenjemi.

wozjewjene w: Kubłanje

Galerija

dalši wobraz (1) Wjacore stacije Čornochołmčanskeje dožiwjenskeje šćežki chcedźa zamołwići hišće dale wudospołnić.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk