Lětnju šulu serbšćiny tónraz w Čěskej wotměli

štwórtk, 13. awgusta 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Jedyn z wjerškow lětušeho lětnjeho kursa serbšćiny w Budislavje bě wobdźělenym bjezdwěla zhromadny spěwny wječor.  Foto: Lukáš Novosad Jedyn z wjerškow lětušeho lětnjeho kursa serbšćiny w Budislavje bě wobdźělenym bjezdwěla zhromadny spěwny wječor. Foto: Lukáš Novosad

Budislav (RČ/SN). Čěscy přećeljo Serbow přewjedźechu prěni tydźeń awgusta w Budislavje kurs serbšćiny. Přičina, zo jón sami w Čěskej zarjadowachu, bě wotprajenje Lětnjeho kursa za serbsku rěč a kulturu Serbskeho instituta koronapandemije dla. Dokelž bě so situacija w Čěskej polěpšiła, rozmyslowachu čłonojo Towarstwa přećelow Serbow (SPL) – předewšěm jeho předsyda Lukáš Novosad –, z podpěru katedry srjedźoeuropskich studijow filozofiskeje fakulty Praskeje Karloweje uniwersity přewjesć lětnju šulu w swójskim nošerstwje. Wosebje katedra a jeje nawoda dr. Jiří Januška pomhaštaj ju financnje zawěsćić.

Dwaceći wobdźělnikow dožiwi tuž w Budislavskim kubłanskim centrumje čěskeho PEN-kluba seminar z Lukášom Novosadom a Radekom Čermákom, konwersaciju z Benom Bělkom a pozdźišo tež z čěskim wučerjom we Łužicy Janom Breindlom a Damianom Dyrlichom, kotrajž přewzaštaj popołdniši přednošk a wječorny program.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND