Sakski wučbny plan zakład medialneho dalekubłanja

pjatk, 02. oktobera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Wučerjo Serbskeho gymnazija Budyšin a Serbskeje wyšeje šule Radwor su so wčera w Budyskim studiju SAEK z nowymi medijemi rozestajeli.  Foto: SN/Hanka Šěnec Wučerjo Serbskeho gymnazija Budyšin a Serbskeje wyšeje šule Radwor su so wčera w Budyskim studiju SAEK z nowymi medijemi rozestajeli. Foto: SN/Hanka Šěnec

Budyšin (SN/MiR). Wobchad z nowymi medijemi we wučbje bě tema dalekubłanja za serbskich wučerjow. Po ličbje wobmjezowana skupina pedagogow zetka so wčera w Budyskej wotnožce Sakskeho wukubłanskeho a wupruwowanskeho kanala (SAEK). Fachowa poradźowarka za serbšćinu na Serbskim gymnaziju Budyšin Sylwija Šěnowa je dalekubłanje ­organizowała. Poskitk měrješe so na wučerjow gymnazija, bě pak tež wote­wrjeny za pedagogow na wyšich šulach.

„Medialne kubłanje je mjeztym wobłuk sakskeho wučbneho plana. Tuž je wučerjam wažne wědźeć, kak hodźa so móžnosće digitalneho swěta wužiwać za wšědne wuwučowanje na šulach“, Sylwija Šěnowa rjekny. Zdobyła bě sej ­za dalekubłanske zarjadowanje referenta Wita Bejmaka ze Serbskeho instituta Budyšin. Wón wučerjam rozłoži, kotre internetne poskitki instituta móža za wobsahowe dźěło we wučbje wužiwać. Nawoda Budyskeho studija SAEK Michał Cyž poda jim přehlad poskitkow SAEK. Praktisce zwučujo su wučerjo mjez ­druhim nałožowali programy, kak wučbne wobsahi zestajeć. Přiswojenu wědu woni na to kolegam tamnych skupin ­rozłožowachu.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND