Móža produktiwnje wuknyć

wutora, 13. oktobera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Lochko sej tući šulerjo nimaja, dokelž su wohroženi, zo njemóža šulski čas zakón­čić. Zwjetša mějachu lěto wob lěto­ njewuspěch a njejsu k swojim šul­skim­ towaršam z wukonami hižo­ nawjazać móhli. Na tymle městnje zapo­čina so projekt „Produktiwne wuknjenje“ za kotryž móža so šulerjo 8. lětnika sami požadać.

Wojerecy (SiR/SN). Zajimcow za „produktiwne wuknjenje“ we Wojerecach je stajnje wjele, tak zo nimaja za wšěch městno. Su to młodostni, kotřiž chodźa do 8. a 9. lětnika. Projekt zahaja tam kóžde­ lěto znowa ze šěsćtydźenskej fazu orientacije. Po tym móža šulerjo kaž tež wu­čerjo rjec, hač so projekt za jednotliwca hodźi.

Wjace hač dwacećo běchu so w tymle šulskim lěće požadali. Dźewjatnaćo su fazu­ orientacije wuspěšnje zmištrowali. Woni móža so nětko na wosebitym kubłanskim poskitku noweje wyšeje šule Wojerecy wobdźělić. Zańdźeny pjatk su jim wučerjo Ines Fichte a Gerd Spee trěbne certifikaty přepodali.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND