Na kurs molowanja poručenje

póndźela, 19. oktobera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Poskitki wotwisuja wot aktualneho wuwića koronapandemije

Budyšin/Choćebuz (SN/MiR). We woběmaj Serbskimaj muzejomaj, w Budyšinje a Choćebuzu, maja hygieniski koncept. Hladajo na situaciju w Budyskim wokrjesu, w kotrymž ličby z koronawirusom natyknjenych tuchwilu stupaja, je ćežko posudźować, hač hodźa so poskitki, kotrež su za dorosćenych a dźěći w nazymskich prózdninach planowane, přewjesć. „Kak mamy postupować, wo tym rozsudźi nošer našeho muzeja, Budyski wo­krjes“, wuswětla Mónika Ošikowa, zamołwita za muzejowu pedagogiku a zjawnostne dźěło w Budyskim Serbskim muzeju, „móžemy tež sami rozsudźić, hač zarjadowanja přewjedźemy.“

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND