Prezencna wučba na šulach poručenje

wutora, 24. nowembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Nadźija na šulach, tež serbskich wyšich je, zo móža dale prezencnje, to rěka w šulach direktnje wuwučować. Po wjetšinje wuwučuja na serbskich a serbšćinu wuwučowacych wyšich šulach hišće w cyłych rjadowniskich cyłkach. Na Budyskim Serbskim gymnaziju pak podawaja wučbu wot minjeneje póndźele w A a B skupinach, kotrejž tydźensce wotměnjejo do šule chodźa. Dźěl rjadownje je w šuli, tamny doma nadawki spjelnja. Přičina za to su přiběrace ličby infekcijow resp. schorjenjow.  Foto: SN/Hanka Šěnec Nadźija na šulach, tež serbskich wyšich je, zo móža dale prezencnje, to rěka w šulach direktnje wuwučować. Po wjetšinje wuwučuja na serbskich a serbšćinu wuwučowacych wyšich šulach hišće w cyłych rjadowniskich cyłkach. Na Budyskim Serbskim gymnaziju pak podawaja wučbu wot minjeneje póndźele w A a B skupinach, kotrejž tydźensce wotměnjejo do šule chodźa. Dźěl rjadownje je w šuli, tamny doma nadawki spjelnja. Přičina za to su přiběrace ličby infekcijow resp. schorjenjow. Foto: SN/Hanka Šěnec

Serbskich wuknjacych dale po rjadowniskich cyłkach wuwučuja

Radwor/Worklecy/Kulow (SN/MiR). Nawodźa sakskich šulow čakaja na rozsudy po jutřišim dorěčenju zwjazkoweje kanclerki Angele Merkel (CDU) z ministerskimi prezidentami a prezidentkami. Stupace ličby infekcijow mjez šulerjemi a wučerjemi nuzuja k rozmyslowanju. Dotalny politiski rozsud běše, zo maja šule dołhož móžno wotewrjene wostać. Po zahajenju wobmjezowanjow spočatk nowembra korony dla ma kanclerka přiwótřene naprawy za trěbne, mjez druhim winowatosć za wšitkich šulerjow, tež we wučbje škitny nahubnik wužiwać. Wona pak njezamó so spočatk zašłeho tydźenja ze swojimi namjetami přesadźić. Mjeztym su ministerscy prezidenća a ministerske prezidentki wjackróć digitalnje wo tym wuradźowali, kotre naprawy chcyli na šulach přesadźić, jeli so situacija dale přiwótři.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND