Wotchadnicy nětko zaso w šuli wuknu

wutora, 19. januara 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Šulerjo 10. lětnika Wyšeje šule „Dr. Marja Grólmusec“ Slepo wot wčerawšeho zaso zhromadnje w rjadowni wuknu. Foto: Constanze Knappowa Šulerjo 10. lětnika Wyšeje šule „Dr. Marja Grólmusec“ Slepo wot wčerawšeho zaso zhromadnje w rjadowni wuknu. Foto: Constanze Knappowa

Slepo/Budyšin (CK/SN/MiR). Wot wčerawšeho su wotchadne lětniki w Sakskej zaso w šuli. Na Wyšej šuli „Dr. Marja Grólmusec“ Slepo je jich 46 šulerjow w dwěmaj rjadownjomaj dźesateho kaž tež w jednej rjadowni 9. lětnika. Jich wuwučuja w pjeć skupinach. Prěnju hodźinu měješe Marcel Rjelka w předmjeće towaršnowěda z dźesać šulerjemi rjadownjow 10 a / 10 b. Fachowy wučer wšak zwěsći, zo dyrbi wšitkich porjadnje motiwować. Tak wón wuknjacym připowědźi, zo změja po tydźenjach domjaceho wuknjenja bórze wukonowu kontrolu pisać.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND