Puć k wučerstwu serbšćiny tež we Wojerecach funguje

póndźela, 22. februara 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Wot 11. lětnika ma Sophia Brězanec sama wučbu pola Lubiny Kühnoweje (wotlěwa).  Foto: Katrin Demczenko Wot 11. lětnika ma Sophia Brězanec sama wučbu pola Lubiny Kühnoweje (wotlěwa). Foto: Katrin Demczenko

Wojerecy (KD/SN). Wot lěta 1921 maja we Wojerecach Lessingowy gymnazij, kotryž bě tehdy prěnja dale wjeduca šula w měsće. Wučbu serbšćiny pak podawaja tam hakle wot lěta 1992, jako bu kubłanišćo po swojim času jako rozšěrjena wyša šula znowa załožene, wě so tehdyši šulski rada wokrjesa Wojerecy Werner Böhme dopomnić. Tak započachu po nowym puću kročić, zo njetrjebaja wuknjacy 5. lětnika ze srjedźneje Łužicy hižo na Budyski Serbski gymnazij hić a tam w internaće bydlić, zo bychu serbšćinu wuknyli abo so w swojej maćeršćinje wukmanili.

Dźensa ma wučerka serbšćiny Lubina Kühnowa na Wojerowskim Lessingowym gymnaziju kóžde lěto šulerki a šulerjow w 5. a 6. lětniku, kotřiž chcedźa rěč wuknyć. Někotři su maćernorěčni, dalši maja znajomosće z wučby serbšćiny na zakładnej šuli „Handrij Zejler“ a dalši gymnaziasća so prosće za serbšćinu zajimuja, Lubina Kühnowa rozłožuje. Štóž chce so wot 7. do 12. lětnika dale na wučbje serbšćiny wobdźěleć, móže to na cyło­dnjowskim poskitku serbšćina, kotryž so samo dopołdnja wotměwa.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND