Materialije nětko online poskićeja

štwórtk, 25. februara 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Choćebuz (ChP/SN). Platforma Dźěła­nišća za serbske kubłanske wuwiwanje Choćebuz „ABC Sorbisch/Wendisch“ za wuwučowacych je wot kónca januara ­online. Informaciju dóstali su šule, w kotrychž dźěći a młodostni serbšćinu ­wuknu, tydźeń do zymskich prózdnin. W cyłku je tři lěta trało, zo bychu format, financowanje, juristiske zapołoženje, struktura, wužiwanje a administracija zrjadowane byli. Ministerstwo za kubłanje, młodźinu a sport Braniborskeje kaž tež Statny šulski zarjad Choćebuz stej ­na projekće wobdźělenej byłoj.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND