Stajnje njekomplikowana a njesebična była

pjatk, 19. měrca 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Na Worklečanskej zakładnej šuli je nawodnica Sabina Hejdušcyna wjelelětnu wučerku Gabrielu Roblowu (nalěwo) na wuměnk rozžohnowała. Foto:  Jurij Bjeńš Na Worklečanskej zakładnej šuli je nawodnica Sabina Hejdušcyna wjelelětnu wučerku Gabrielu Roblowu (nalěwo) na wuměnk rozžohnowała. Foto: Jurij Bjeńš

Worklecy (jb/SN). Na Serbskej zakładnej šuli „Michał Hórnik“ we Worklecach rozžohnowachu njedawno wjelelětnu wučerku Gabrielu Roblowu na wuměnk. Po studiju na Budyskim Serbskim wučerskim instituće wuwučowaše Serbskopazličanka najprjedy w Kamjencu, doniž njenastupi wučerske městno 1983 we Worklecach. Tam bě hač donětka zasadźena, byrnjež jendźelšćiny dla – předmjet, kotryž je sej přidatnje přiswojiła – stajnje zaso w druhich šulach wupomhać dyrbjała. Tak bě mjez druhim do Ralbic, Budyšina, Chrósćic a Pančic-Kukowa „delegowana“, zo by tamnišim šulerkam a šulerjam swětowu rěč spřistupniła.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk