Kursy kompletne

srjeda, 12. meje 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN/bn). Załožba za serbski lud informuje, zo je digitalna platforma „Online serbšćinu wuknyć“ dospołna. Pod www.sprachkurs.sorbischlernen.de móža zajimcy wobě serbšćinje wotnětka we wobłuku dohromady dźesać kursow na třoch niwowach nawuknyć. Nowe su delnjoserbske poskitki A1–B1 za započatkarjow z wujasnjenjemi a prezentacijemi w jendźelšćinje. Tak su kursy nětko tež w dalšich dźělach swěta přistupne.

We wosom tematiskich kapitlach namakaja wužiwarjo cyłkownje něhdźe 480 nadawkow a hrow, tematizowace na přikład słowoskład a gramatiku kaž tež wěnowace so „připosłuchacemu rozumjenju“. Z „wirtuelnymi ekskursijemi“ je nimo toho móžno ze stawiznami Serbow so zeznajomić. Kubłanski poskitk wudospołnjeja biografije wuměłcow, informacije wo serbskich institucijach a „awtentiske přikłady za konwersaciju“.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND