Na polu šulstwa nowe puće kročiła

póndźela, 07. junija 2021
artikl hódnoćić
(0 )
 Rejzka Šěnowa Hanka Šěnec Rejzka Šěnowa Hanka Šěnec

Z horinami a dolinami so Rejzka Šěnowa wuznawa. A to nic jenož, dokelž rady pućuje. We wichorojtym času přewróta je aktiwnje w Serbskej narodnej zhromadźiznje sobu skutkowała, hdźež su wjele wo změnach w serbskim šulstwje diskutowali. W lěće 1992 přewza wona wjednistwo Serbskeho gymnazija Budyšin a je nowotarske kreatiwne puće kročiła. Wužadacy bě tehdy natwar kursoweho systema w sekundarnym schodźenku. Zesylnić prestiž serbskeje rěče bě jej přeco bytostna a wutrobna naležnosć. Wona docpě, zo so serbšćina němčinje runohódnje jako maturitny předmjet připó­znawa. Zdobom zwoprawdźi projekt cyłodnjowskeje šule. Zaměrnje staraše so wo serbski wučerski dorost. Za kulisami bě to spore njesprócniwe dźěło.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND