Pytaja ludźi za zabawu, sport a posrědkowanje wědy

štwórtk, 01. julija 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Radwor/Budyšin (SN/MiR). Njeklaca tuchwilu jeničce na tym, zo pobrachuja wučerjo. Mjeztym pytaja šule tež ludźi, kotřiž chcyli wuknjacym we wobłuku ­cyłodnjowskich poskitkow wědu po­srědkować a jich zabawjeć. Štóž ma lóšt, ideje a zajim, móže so mjez druhim ­na Radworskej Serbskej zakładnej šuli „Dr. Marja Grólmusec“ přizjewić. Kaž šulska nawodnica Angela Rynčowa zdźěli, wjesela so na ludźi, kiž rady sportuja a kotřiž su kreatiwni. „Rady bychmy našim šulerjam w nowym šulskim lěće wjacore sportowe družiny zwonka šulskeho sporta poskićeli. Nimo kopańcy je wšitko móžne“, wona rozłoži. Tež měrniše wašnje pohiba, kaž joga, móhło poskitk šulerjam po wučbje być, zo wotpinaja a so přiwšěm ćělnje napinaja. Dalša tajka zaběra je šach, kotryž słuša tohorunja k sportowym družinam. Witani su dale dorosćeni, kotřiž bychu z dźěćimi rady rysowali/molowali, abo w nich na hinaše wašnje kreatiwny duch wuwabili.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND