Mjezykulturna waldorfska šula lěto wobsteji

štwórtk, 22. julija 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Symbolowe foto zwobraznja zhromadne wuknjenje šulerjow ze wšelakich narodow swěta, štož je na přikład tež w Drježdźanach móžno. Foto: pxhere.com Symbolowe foto zwobraznja zhromadne wuknjenje šulerjow ze wšelakich narodow swěta, štož je na přikład tež w Drježdźanach móžno. Foto: pxhere.com

Wšojedne, z kotreho kraja dźěći su, wone móža jedne wot tamneho wuknyć

Njewšědne šulske koncepty staršich často­ wabja, swoje dźěćo na šuli w swobodnym nošerstwje přizjewić. Tajki koncept je tež Drježdźanjanku Zuzi Budarjec přeswědčił. Jeje dźowka chodźi jako maćernorěčna Serbowka do 1. lětnika Mjezykulturneje waldorfskeje šule w sakskej stolicy.

Šula hakle lěto stara

„Na loni wutworjenym nowym kubłanišću maja dotal jedyn­ lětnik – prěni“, wuswětla wučerka za wosebitu pedagogiku, skutkowaca na dalšej Drježdźanskej šuli w swobodnym nošerstwje. „Lětsa a přichodne lěta ma wobstajnje nowy prěni lětnik k tomu přińć, tak zo změja za tři ­lěta šulu ze štyrjomi lětnikami.“ Nimo dźowki Zuzi Budarjec wuknu tam dalšej serbskaj šulerjej kaž tež dźěćo z měšanorěčneho staršiskeho domu, w kotrehož přiwuznistwje su wjacori Serbja. Tež tamnej swojej dźěsći chce Zuzi Budarjec tam pozdźišo pósłać. Nošer kubłanišća, Interkulturna waldorfska šula Drježdźany z.t., chce, zo mó­ža­ tam pozdźišo dźěći a młodostni wot 1. hač do 12. lětnika wuknyć.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk