Serbscy medijowi skawća cyrkej wirtuelnje předstaja

štwórtk, 12. awgusta 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Wirtuelny wopyt w Baćońskej cyrkwi ma přichodnje wjace wopytowarjow do njeje wabić.  Foto: Feliks Haza Wirtuelny wopyt w Baćońskej cyrkwi ma přichodnje wjace wopytowarjow do njeje wabić. Foto: Feliks Haza

Na medijowej etaži Budyskeho Serbskeho domu knježa wot dźensnišeho serbscy medijowi skawća. Jědnaćo ze skupiny něhdźe 30ćoch, kotřiž wobdźěleja so wot lońšeho na medijowym projekće, běchu so za třidnjowsku dźěłarničku přizjewili.

Budyšin/Baćoń (SN/MiR). „Zaměr zhromadneho projekta z medijowymi skawtami je, zo jim zmóžnimy so přichodnje w nowych medijach prezentować“, rozłožuje projektowy sobudźěłaćer Załožby za serbski lud Michał Cyž. Ideju zrodźiła bě Claudia Kilankec, socialna dźěłaćerka Rěčneho centruma WITAJ, projektoweho partnera tak mjenowaneje medijoweje etaže w Budyskim Serbskim domje. Skutkujo na wšelakich serbskich šulach bě Kilankec ­zwěsćiła, zo je mjez młodostnymi zajim, so w nowych medijach prezentować. Za aktualnu třidnjowsku dźěłarničku je Katolski Posoł partnerstwo přewzał.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk