Chcedźa so wo dorost starać

srjeda, 25. awgusta 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Předsydka Serbskeho šulskeho towarstwa Katharina Jurkowa  Foto: Feliks Haza Předsydka Serbskeho šulskeho towarstwa Katharina Jurkowa Foto: Feliks Haza

Poskitki Serbskeho šulskeho towarstwa wšitkim serbšćinu rěčacym dźěćom, młodostnym a staršim

Lětsa w januaru zahaji so za Serbske šulske towarstwo (SŠT) nowy wotrězk. Čłonojo SŠT su 23. wulkeho róžka nowe před­sydstwo wuzwolili. Milenka Rječcy­na je so z nětčišej předsydku Katha­rinu Jurkowej rozmołwjała.

Nastupiwši tele čestnohamtske zastojnstwo sće wo tym rěčała, zo chceće dotal nadźěłane skrućić. Što pak su zaměry, kotrež­ je sej nowe předsydstwo stajiło?

K. Jurkowa: Smy jara młody cyłk, a tak so samozrozumliwje nowe ideje rodźa. Dźěło sej derje rozdźělamy. Přiwšěm su stołpy našeho skutkowanja jasne. Twarimy na šulstwo a skutkowanje wučerjow, dale na dźěło z kubłanišćemi w našim nošerstwje a z kubłarjemi kaž tež kubłarkami. Třeći wažny stołp je dźěło ze star­šimi. Smy tójšto nadawkow zmištrować měli, tež sep wšědnych. To bě mi wosebite wužadanje. Wěm tuž wo wulkej hódnoće, kak je to lěta pod nawodom knjenje Ludmile Budarjoweje běžało. Mam zaćišć, wosebje z přistajenjom jednaćela pola SŠT, zo smy dobry puć namakali, kak móže so předsydstwo na swoje wizije koncentrować.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk