Zahaja cyłodnjowske poskitki poručenje

wutora, 21. septembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Kubłanišća Hornjeje Łužicy z paletu rozdźělnych wólnočasnych kursow

Budyšin/Kamjenc/Wojerecy (SN/bn). Šulske lěto 2021/2022 je spočatk septembra zaběžało. Tak mjenowane cyłodnjowske poskitki (GTA) su mjeztym z krutym, regularnu wučbu wudospołnjacym wobstatkom kubłanskich programow tež serbskich zakładnych a wyšich šulow Hornjeje Łužicy runje tak kaž Serbskeho gymnazija Budyšin (SGB).

Tele dny kubłanišća swoje GTA poněčim zahajeja. Nimo etablěrowanych, nimale wšudźe wuhotowanych dźěłowych kružkow (AG), kaž su to na přikład popołdniše spěwanje w chórje, sportowanje, zhromadne hudźenje abo dźiwadźelenje, su jednotliwe šule dotalne poskitki roz­šěrili resp. cyle nowe orga­nizowali.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk