Nowy semester zahajeny

póndźela, 18. oktobera 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Europska uniwersita Viadrina pak wjace hač tysac studowacych zhubiła

Frankfurt nad Wódru (RD/SN). Z nimale 5 000 studowacymi je Europska uni­wer­sita Viadrina Frankfurt nad Wódru dźensa do nazymskeho semestra 2021/2022 startowała. Wo tym informowaše pre­zidentka Viadriny prof. dr. Julia von Blumenthal minjeny štwórtk na nowinarskej konferency. Tež hdyž poslednje za­pisanja hišće běža, wo­znamjenja podata ličba drastiski spad. Dokładnje 6 020 studowacych bě w nazymskim semestrje 2019/ 2020, poslednim do koronapandemije, na Frankfurtskim wysokošulskim kubłanišću zapi­sanych. Hižo tehdy bě Viadrina wo tójšto wot rekordneje ličby zdalena, docpěteje w lěće 2016 ze 6 716. Přičiny hoberskeho spada nimo korony mjenowali njejsu.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk