Kreatiwne dny za prózdniny

štwórtk, 25. nowembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Slepo (AK/SN). Spěchować projekty w Serbach je w Sakskej dźensa samozrozum­liwe. Zo pak wuhotowarjo wupisanjow na swojich internetnych stronach požadanja w serbskej rěči wozjewjeja, skerje mjenje. To dyrbješe njedawno nawodnica horta na Zakładnej šuli „Dr. Marja Grólmusec“ Slepo dožiwić. Składnostnje 750­lětneho wobstaća wsy chce so hort klětu w zymskich prózdninach z kreatiwnymi dnjemi wobdźělić. Ideja šulerjow je twarić wšelke objekty z legoklockami. Za nakup klockow trjebaja pjenjezy. „Tuchwilu smy zapřijeći do wothłosowanja wo pjenježnych darach we wobłuku akcije Ludoweje banki Raiffeisenbanki. Smy so ze swojim projektom tam požadali“, Christin Becker rozprawja. „Hač do 28. nowembra hišće móža ludźo tam wothłosować. Smy so z projektom w němskej a serbskej rěči poža­dali. Nažel su při wozjewjenju pro­jektowych idejow na internetnej stronje jenož němski tekst přewzali.“

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND