Rozsudźić ma nawodnistwo šule

štwórtk, 02. decembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Na zakładnych šulach Sakskeje su wo­spjet rjadowniske cyłki dźělene. To rěka, zo nimaja šulerjo móžnosć, z tamnymi wuknjacymi swojeje rjadownje hro­madźe wuknyć abo w přestawkach ­so zetkać.

Budyšin (SN/MiR). Wučerjo maja po móžnosći jenož w jednej rjadowni wučbu podawać. Sakske ministerstwo za kultus je za to 22. nowembra wotpowědne postajenje wudało.

Rjadowanja na jednym boku kontakty wobmjezuja, na tamnym pak přewostajeja rozsud zamołwitym na kubłanišćach. Byrnjež w zjawnym žiwjenju wobmjezowanja byli, su zakładne šule a dźěćace dnjowe přebywanišća dale wote­wrjene. A wone maja, zapřijimajo hodowne prózdniny, we wobmjezowanym prawidłowym wudźeržowanju dale dźěłać. Šulske nawodnistwo resp. nošer šule zdobom wo tym rozsudźi, hač cyło-dnjowske poskitki přewjeduje.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • „Njewěsta njewjesta“ rěkaše ptačkowasny program Serbskeho ludoweho ansambla 2022. Pokazali su jón ansamblowcy a ansamblowče jeničce tři razy w Chróšćanskej "Jednoće" – korony dla. Tule namakaće hišće někotre fotowe impresije lětušeho ptačokwasneho pr