Klětu chcedźa přewjesć rěčne lěhwo w Pólskej

štwórtk, 30. decembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Předsydka Serbskeho šulskeho towarstwa Katharina Jurkowa Foto: Feliks Haza Předsydka Serbskeho šulskeho towarstwa Katharina Jurkowa Foto: Feliks Haza

Mjeztym něšto wjace hač lěto skutkuje Serbske šulske towarstwo (SŠT) z nowym předsydstwom. W nim angažuja so wuče­rjo, kubłarjo kaž tež zastupjerjo staršich.

Chrósćicy (SN/MiR). Předsydka SŠT Katha­ri­na Jurkowa bilancuje: „Smy sej nowe nadawki stajili, při tym pak njejsmy dotal nadźěłane z wočow pozhubili. Pod dotalnymi wuměnjenjemi koronapandemije dla njebě stajnje lochko so w zhromadnosći namakać“, zwuraznja sobudźěłaćerka Domowiny, pola kotrejež skutkuje jako regionalna rěčnica za teritorij regionalneho zwjazka „Michał Hórnik“ Kamjenc. Přiwšěm pokazuje wona na pozitiwnu bilancu.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND