Lětsa nastanje kniha Worklečanskich šulerjow

štwórtk, 20. januara 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Lektorka LND Weronika Žurowa je ze šulerjemi 6. lětnika Worklečanskeje wyšeje šule wčera projekt wo zestajenju swójskeje knihi zahajiła.  Foto: Tomaš Šołta Lektorka LND Weronika Žurowa je ze šulerjemi 6. lětnika Worklečanskeje wyšeje šule wčera projekt wo zestajenju swójskeje knihi zahajiła. Foto: Tomaš Šołta

Worklecy (SN/MiR). Šulerjo dweju rjadownjow 6. lět­nika Serbskeje wyšeje šule „Michał Hórnik“ Worklecy běchu wčera chětro napjeći. Wědźachu, zo maja, ně, zo chcedźa wosebity nadawk spjelnić. Su so tuž na wopyt z Ludoweho nakładnistwa Domowina wjeselili.

Lektorka Weronika Žurowa a zhotowjer Tomaš Šołta rěčeštaj ze šulerjemi wo zhromadnym projekće „Naša serbska kniha“. Ze stron kubłanišća budu jón ­wučerjej za serbšćinu Šćěpan Wjeńka a Katka Bukowa kaž tež wučerka za wuměłske kubłanje Claudia Čornakowa přewodźeć. „Z projektom jako LND swój wotpohlad dale wjedźemy, zwisk do šulow nawjazać a šulerjow wo nastaću serbskeje literatury informować“, zwurazni Weronika Žurowa, „zdobom chcemy jich zajimować za powołanja, kotrež móža pozdźišo w nakładnistwje wuknyć a wukonjeć. A nimo toho nam wo to dźe dźěći do pisanja tež literarnych tekstow zmužić.“ Zo by so to wšo radźiło, chcedźa šulerjo přichodne tydźenje w swojich wsach pytać za wosebitymi městnosćemi, kaž su to typiske statoki, małe a wulke haty, pomniki abo kamjenje a dalše.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND