Prěni króć je na olympiadźe skupina dobyła

póndźela, 11. apryla 2022
artikl hódnoćić
(0 )
K dobyćerjam lětušeje olympiady serbšćiny słušeja Luise Bahlo, Kati Jurkec, Helena Mikławškec, Milla Brandtec, Tessa Młodźinkec, Jakub Zimmermann a Beno Neter (wotlěwa)  Foto: Matej Wjeńka K dobyćerjam lětušeje olympiady serbšćiny słušeja Luise Bahlo, Kati Jurkec, Helena Mikławškec, Milla Brandtec, Tessa Młodźinkec, Jakub Zimmermann a Beno Neter (wotlěwa) Foto: Matej Wjeńka
Wodowe Hendrichecy (SN/MiR). 52. króć su so serbšćinarjo wubědźowali wo najlěpše wukony. Mjeztym zo so něhdy šulerjo­ 6. a 8. lětnika na olympiadu zet­kachu, je wubědźowanje mjeztym hižo wjacore lěta stajnje za šulerjow 6. lětnika wjeršk šulskeho lěta. Lětsa bě so wot přizjewjenych 50 šulerjow a šulerjow ze serb­skich a serbšćinu wuwučowacych šulow 43 na wurisanju we wočerstwjenišću KIEZ we Wodowych Hendrichecach wobdźěliło. Z nimale kóždeje šule běchu wučerjo serbšćiny abo w swojich fachowych předmjetach w serbskej rěči wu­wučowacy wučerjo sobu jěli, zo bychu na jednym boku swojich šulerjow po­ho­njeli, na druhim pak w jury jich wukony posudźowali. Lětsa běchu prěni króć wuzwolili naj­lěp­šu skupinu, kotraž bě zhromadnje přihotowała plakat a prezentaciju. W cyłku wojowaše sydom skupin wo dobyće. Zaběrali běchu so wobdźělnicy z temu „Pčołka“. Trěbnu wědu posrědkowała je jim pčołarka Daniela Ćemjerjowa z Worklec. Poručiłoj běštej temu fachowej poradźowarce za serb­šćinu Katka Bukowa a Milenka Ertelowa hižo na 51.
wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND