Sylny zajim na serbstwje poručenje

srjeda, 15. junija 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Wosebje wulke wjeselo mějachu na serbskej kulturje a rěči zajimowani studenća a studentki wčera při nazwučowanju Šewcoweje reje. Wčerawši serbski wječor w Nowym seminarnym twarjenju Lipšćanskeje uniwersity přewjedźechu we wobłuku tuchwilu w měsće nad Plesnu so wotměwaceho mjeńšinoweho tydźenja.  Foto: Jan Bogusz Wosebje wulke wjeselo mějachu na serbskej kulturje a rěči zajimowani studenća a studentki wčera při nazwučowanju Šewcoweje reje. Wčerawši serbski wječor w Nowym seminarnym twarjenju Lipšćanskeje uniwersity přewjedźechu we wobłuku tuchwilu w měsće nad Plesnu so wotměwaceho mjeńšinoweho tydźenja. Foto: Jan Bogusz

We wobłuku tydźenja mjeńšinowych rěčow serbšćinu bliže předstajili

Lipsk (SN/JBo). Serbsku rěč a kulturu bliže zeznać, to móžachu wčera zajimcy na kursu w Nowym seminarnym twarjenju Lipšćanskeje uniwersity. Wčerawši wječor wotmě so we wobłuku zhromadneho projekta Instituta za sorabistiku a iniciatiwy studowacych Mjezykulturneho zjednoćenstwa za slědźenje wo zabawje ERIU Lipsk, kiž chcedźa zajimcam předewšěm mjeńšinowe rěče a jich kultury zbližić.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND