Na akademiji je hišće dosć swobodnych studijnych městnow

wutora, 21. junija 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Na dnju wotewrjenych duri Budyskeje powołanskeje akademije zańdźenu sobotu móžachu sej hosćo mjez druhim moderne techniske nastroje wobhladać, z kotrymiž studenća dźěłaja. Foto: Carmen Schumann Na dnju wotewrjenych duri Budyskeje powołanskeje akademije zańdźenu sobotu móžachu sej hosćo mjez druhim moderne techniske nastroje wobhladać, z kotrymiž studenća dźěłaja. Foto: Carmen Schumann

Budyšin (CS/SN). Nawi přichoda kaž tež powołanske poradźowanske wiki, kotrež wotměwaja so kóždolětnje spočatk lěta w Budyskej powołanskej akademiji, su lětsa korony dla wupadnyli. Tohodla rozsudźichu so zamołwići kónc šulskeho lěta dźeń wotewrjenych duri zarjadować, wšako maja hač na předmjet elektrotechniku, kotryž je tak derje kaž połny, we wšěch druhich wukubłanskich wobłukach hišće swobodne městna. Młodźi ­ludźo maja potajkim wulki wuběr a měli so na kubłanišćo přiwabić. ­Docenća ­a mnozy studenća rozłožichu minjenu sobotu něhdźe 250 hosćom wukubłanske móžnosće na akademiji. We fokusu steješe při tym nowe laborowe twarjenje, kotrež skića wuběrne móžnosće nastupajo přewjedźenje eksperi­mentow. K tomu su hišće přednoški k wšelakim temam přewjedli. Za zajimcow wotwonka bě móžnosć, sej mustrowe bydlenje w Budyskej Strowotnej studni wobhladać. Powołanska akademija wotnaja tam wjacore bydlenja ze třomi rumnosćemi, kotrež steja stajnje dwěmaj studentomaj k dispoziciji.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND