Nawuknjene w praksy nałožowali

srjeda, 13. julija 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Na zahrodźe Patokec statoka na Horach zaběrachu so serbšćinarjo mjez druhim z pomjenowanjemi kuchinskich a hojenskich zelow.  Foto: Marija Beuttenmüllerowa Na zahrodźe Patokec statoka na Horach zaběrachu so serbšćinarjo mjez druhim z pomjenowanjemi kuchinskich a hojenskich zelow. Foto: Marija Beuttenmüllerowa

Hory/Wojerecy (MaKr/SN). Šulske lěto po wosebitym wašnju wuklinčeć dać móžachu minjenu sobotu wobdźělnicy serbskich rěčnych kursow. Marija Beuttenmüllerowa a Marek Krawc, zamołwitaj za kubłanje dorosćenych w Rěčnym centrumje WITAJ, běštaj swojich kursistow do srjedźneje Łužicy na swjedźeń serbšćinarjow přeprosyłoj.

Cyłodnjowski swjedźenski program zahajištaj dopołdnja małaj lutkaj z Horjanskeje pěstowarnje. Z hrónčkom w serb­skej rěči a čerstwym chlěbom zbudźištaj zajim wuknjacych za serbske powěsće. W bjezposrědnjej bliskosći hórki, w kotrejž lutki pječa w starodawnych časach bydlachu, su šulerjo serbske sady do rěče tutych małych ludźi přełožili. Wužitne gramatiske zwučowanje to, lutki mje­nujcy nimale wšitke sadowe dźěle negěrowachu ...

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND