Zhromadnosć hajić je jeje recept wuspěcha

štwórtk, 28. julija 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Margitta Luttner skutkuje lětdźesatki na dobro dźěći, młodostnych a jich staršich, na dobro města a daloko do wšelkich kónčinow Łužicy. A to chce hudźbnje ambicioněrowana wuměnkarka tež dalše lěta činić.  Foto: SN/Hanka Šěnec Margitta Luttner skutkuje lětdźesatki na dobro dźěći, młodostnych a jich staršich, na dobro města a daloko do wšelkich kónčinow Łužicy. A to chce hudźbnje ambicioněrowana wuměnkarka tež dalše lěta činić. Foto: SN/Hanka Šěnec

Hrónčko z jasnym nadawkom za Margittu Luttner rěka: „Štož w sebi začuwaš, to dyrbiš činić“

Margitta Luttner słuša k tym čłowjekam w Budyšinje, kotraž je ze swojim angažementom za hudźbu generacije wobwliwowała. Nětko je so wona oficialnje na wuměnk podała. Milenka Rječcyna je so z wuměłskej nawodnicu a zamołwitej za marketing Budyskeje hudźbneje šule kaž tež pedagogowku rozmołwjała.

Kotry je tuchwilu puć, po kotrymž so zajimcy na Budysku hudźbnu šulu dósta­waja?

M. Luttner: Wabimy w medijach a našich internetnych stronach za poskitki. Starši pytaja za wukubłanskimi pućemi za swoje dźěći a namakaja tak tež naše. Woni chcedźa swojim dźěćom něšto zmysłapołne poskićić. Mamy pak tež partnerow, předewšěm pěstowarnje, zakładne šule, ale tež gymnazije, hdźež so předstajimy a dźěći a młodostnych hudźbnje kubłujemy. Tajki poskitk mamy mjez druhim na Budyskim Serbskim gymnaziju. Při wšěm dyrbju rjec: tež hdyž šulerjo spěšnje započinaja po swojich předstawach hudźbnje skutkować – rozsudny faktor su stajnje starši.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND