Přećahnu po wšěm zdaću hakle w oktobrje

srjeda, 03. awgusta 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Wojerowska zakładna šula „Handrij Zejler“ pokazuje so na nowym městnje hižo z ponowjenej fasadu.  Foto: Katrin Demczenko Wojerowska zakładna šula „Handrij Zejler“ pokazuje so na nowym městnje hižo z ponowjenej fasadu. Foto: Katrin Demczenko

Wojerecy (KD/SN). Čerstwa z barbami serbskeje chorhoje – módra, čerwjena a běła – saněrowana fasada, wustojni rjemjeslnicy a tójšto twarskich materialijow wopisuja tuchwilu situaciju w bywšej Wojerowskej wyšej šuli „Na kromje města“ najlěpje. Město Wojerecy jako twarski knjez da kubłanišćo hižo wot februara 2021 wot firmow z regiona na nowu zakładnu šulu „Handrij Zejler“ přetwarić, zdźěli na naprašowanje nowinska rěčnica města Corinna Stumpf. W oktobru 2022 móža potom po wšěm zdaću šulerki a šulerjo, wučerki a wučerjo kaž tež hort stary dom „Při worjole“ wopušćić a do noweho domicila z modernišimi wuměnjenjemi za kubłanje zaćahnyć.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND