Nětko so na lóše wašnje jako wučer požadać

póndźela, 08. awgusta 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Drježdźany (SN/MiR). W Budyskej wotnožce sakskeho krajneho zarjada za šulu a kubłanje LaSuB pytaja dale za wučerjemi. Wšako je na statnych šulach w Hornjej Łužicy hišće tójšto městnow za wučerjow njewobsadźenych. Za region w zamołwitosći LaSuB je aktualnje wjace hač 200 městnow swobodnych. Dotal njeje so ani třećina zajimcow za nje přizjewiła. Byrnjež so wuměnjenja za wuwučowanje na šulach polěpšili, pytaja młodźi wučerjo skerje za ­móžnosću we wulkich městach, kaž w Drježdźanach a Lipsku, wuwučować. Tomu wotpomhać chce Sakske ministerstwo za kultus (SMK) z online-portalom LEO.SAX. Kaž SMK zdźěli, je so poradźiło po tymle puću dotal w Sakskej 5 000 nowych wučerjow přistajić. „Online-portal nas přewšo derje při zwoprawdźenju wšelkich programow a paketa naprawow sakskeho knježerstwa k zdobywanju wučerjow podpěruje“, rjekny sakski statny minister za kultus Christian Piwarz (CDU), „chcemy postupować zhromadnje ze statnej kencliju Sakskeje a dale wuwiwać portal kaž tež digitalizaciju postupowanja zarjadnistwa.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND