Ručež je šmóratko fuk poručenje

wutora, 09. awgusta 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Starši dyrbja wosobinsce do šule po handy swojeho dźěsća přińć

Budyšin/Kulow (SN/MiR). Digitalne kubłanje na serbskich a serbšćinu wuwučowacych šulach nabywa dźeń a wjetšu hódnotu. Na Budyskej Serbskej zakładnej šuli maja mjeztym štyri digitalne tafle. Wosebje rady wužiwaja wučerki a wučerjo tež kófraj z tabletami, kotrež dosahaja za tři rjadownje. „Nam so wosebje spodoba, zo stej kófraj transportabelnej a z tym mobilnej, tak zo móžemy jej po potrjebje do kóždeje rjadownje sobu brać“, rozłožuje wučerka Gabriela Bajtlowa. Wo techniske wuhotowanje šule a wo wuknjensku syć, kotruž šulerjo a wučerjo wužiwaja, kaž tež wo wěstosć při wobchadźenju z digitalnymi dźěłowymi srědkami stara so na šuli mjeztym lěto šulski asistent Gregor Illguth, kiž so dale jako předsyda spěchowanskeho towarstwa šule na dobro kubłanišća angažuje. Wón dźěła ze šulerjemi wot 1. lětnika. Dale sensibilizuje Michał Cyž dźěći we wobłuku cyłodnjowskich poskitkow za wobchadźenje z medijemi. W 3. a 4.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND