Z widom na zastaranje z wučerjemi su optimistiscy

póndźela, 29. awgusta 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Na Chróšćanskej zakładnej šuli „Jurij Chěžka“ je rjadowniska wučerka Marija Ćěslina witała zašłu sobotu 13 šulskich nowačkow.  Foto: SN/Hanka Šěnec Na Chróšćanskej zakładnej šuli „Jurij Chěžka“ je rjadowniska wučerka Marija Ćěslina witała zašłu sobotu 13 šulskich nowačkow. Foto: SN/Hanka Šěnec

Drježdźany (SN/MiR). Po cyłej Sakskej su wučerjo dale wulce požadani. Sakske ministerstwo za kultus je wozjewiło, zo su ze zahajenjom šulskeho lěta 2022/23 při-stajili wjace hač tysac nowych wučerjow. Najwjetša ličba, mjenujcy 306, skutkuje wotnětka na jednym z gymnazijow, 299 na jednej zakładnej, 186 na wyšej, 143 na spěchowanskej a 90 na powołanskej šuli. W cyłku je to 1 024 nowych přistajenych wučerkow a wučerjow. Kaž SMK zdźěli, je podźěl wučerjow, kotřiž su swój studij a referendariat wuspěšnje zakónčili, nimale stabilny wostał. Podźěl přidružnikow wučinja aktualnje něhdźe dwanaće procentow. W předchadźacych lětach tón bě hišće 30 procentow wysoki. Mjez nowymi wučerjemi je 121 přidružnikow a 60 pedagogiskich fachowych mocow. Přidružnicy wopytaja hižo wot 1. meje trěbnu kwalifikaciju a započinaja wot dźensnišeho wuwučować.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND