Serbscy lěkarjo pytani poručenje

pjatk, 02. septembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )

W strowotniskim zarjedźe je wunošne, měć serbskorěčny personal

Kamjenc (SN/MiR). Předšulske dźěći, kotrež chcedźa přichodne šulske lěto hić do šule, přihotuja so tuchwilu na trěbne přepytowanje pola słužby za młodźinske lěkowanje (Jugendärztlicher Dienst). Tak je lěkarka wčera w Kamjencu zwěsćiła, hač su přichodni šulscy nowačcy z Worklec a wokolnych wsow ćělnje, duchownje a dušinje dosć na nowe wužadanje přihotowani. Nawodnica wěcneho wobłuka za młodźinske lěkowanje pola wokrjesneho strowotniskeho zarjada Ulrike Menzel tele přepytowanje hižo mnohe lěta, předewšěm za dźěći, kotrež chedźa hić do jedneje ze serbskich zakładnych šulow w starym Kamjenskim wokrjesu přewjeduje. Lětsa su te na rjedźe, za kotrež płaći wot klětušeho šulska winowatosć, zdźěli strowotniski zarjad Budyskeho wokrjesa. Dale zapřijate su dźěći, kotrež su byli loni po přepytowanju wo lěto wróćo stajene. Prjedy pak, hač móža starši ze swojimi hólcami a holcami, narodźenymi mjez ­1. julijom 2016 a 30. junijom 2017, přińć ­na přepytowanja, maja woni być w šuli přizjewjeni.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND