Kubłanišćo z kontinuitu poručenje

pjatk, 09. septembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Šulerjo Budyskeho Serbskeho gymnazija witachu wčera sakskeho ministra za kultus Christiana Piwarza (CDU), nawodu Budyskeho Serbskeho gymnazija Renéja Wjacławka a mnohich dalšich hosći na jubilejne zarjadowanje na česć 75lětneho wobstaća kubłanišća po tradicionalnym wašnju Słowjanow z chlěbom a selu.  Foto: Maćij Bulank Šulerjo Budyskeho Serbskeho gymnazija witachu wčera sakskeho ministra za kultus Christiana Piwarza (CDU), nawodu Budyskeho Serbskeho gymnazija Renéja Wjacławka a mnohich dalšich hosći na jubilejne zarjadowanje na česć 75lětneho wobstaća kubłanišća po tradicionalnym wašnju Słowjanow z chlěbom a selu. Foto: Maćij Bulank

Budyski Serbski gymnazij je 75. jubilej wobstaća wčera woswjećił

Budyšin (SN/MiR). Njeběchu to wčera zwuki spěwow 1. serbskeje kulturneje brigady, kotrež na šulski dwór Serbskeho šulskeho a zetkawanskeho centruma Budyšin wabjachu. Składnostnje 75. róčnicy załoženja kubłanišća serbskeje elity stejachu na jewišću předewšěm něhdyši šulerjo, kotřiž dźensa na wšelkich runinach skutkuja, nic pak jenož hudźbnje. Nětčiši a něhdyši gymnaziasća kaž tež wučerjo běchu zabawny a wotměnjawy jewišćowy program z reju, hudźbu a spěwom přihotowali. Na dworje běchu wšelake stacije natwarjene. Wo žiwu a informatiwnu moderaciju poskitkow starachu so Hana Šmitec, Catalina Wornarjec a Marlon Wencl. Na rano běchu šulerjo po puću po Budyšinje, zo bychu sej pod přewodom šulerjow 10. lětnika wotkryli něhdyše stejnišća kubłanišća, kotrež běchu w měsće a na jeje kromje zaměstnjene.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND