Kermušku w Šunowje woswjećili

wutora, 27. septembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Kermuška dwanatkarjow Serbskeho gymnazija wuwabja kóžde lěto znowa wulku wćipnosć. Wšako su přihoty dosć tajne. Lětsa su wotchadnicy Serbskeho gymnazija zabawny kulturnosportowy program přihotowali. Tak swjećachu a swěćachu so rejowacy w swětle.  Foto: Johanna Hadankec Kermuška dwanatkarjow Serbskeho gymnazija wuwabja kóžde lěto znowa wulku wćipnosć. Wšako su přihoty dosć tajne. Lětsa su wotchadnicy Serbskeho gymnazija zabawny kulturnosportowy program přihotowali. Tak swjećachu a swěćachu so rejowacy w swětle. Foto: Johanna Hadankec

Pod hesłom „Glow in the dark“ – „Sw(j)ěćić kaž błudnička“ su dwanatkarjo Budyskeho Serbskeho gymnazija zašły pjatk w Šunowskej Fabrikskej hospodźe woswjećili swoju kermušku. Za to ­běchu sej dresscode „all white“ dorě­čeli, kotryž sej žadaše, zo mějachu sej wšitcy wobdźělnicy běłu drastu zwoblěkać.

Šunow (joh/SN). Po dwulětnej přestawce koronoweje pandemije dla, wotměwaše so kermuška dwanatkarjow Serbskeho gymnazija lětsa zaso we Šunowskim hosćencu. Wot 19 hodź witachu tam wučerjow a šulerjow gymnazija, poł hodźiny pozdźišo přizamkny so program lětušich wotchadnikow kubłanišća.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND