Olympiada lětsa zaso „dospołna“

póndźela, 20. februara 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN/MiP). „Olympiadu hornjo- a delnjoserbskeje rěče budźemy lětsa skónčnje zaso porjadnje přewjesć móc! Po dwěmaj lětomaj wupada běše loni mjenujcy jenož šulerjam sakskich šulow – rozdźělnych korona-postajenjow w Sakskej a Braniborskej dla – wobdźělenje móžne.“ To nam koordinatorka Serbskeho šulskeho towarstwa (SŠT), Marlis Młynkowa, na naprašowanje zdźěli.

Wot 29. hač do 31. měrca zeńdu so serbscy šulerjo 6. lětnikow braniborskich a sakskich šulow w prózdninskim lěhwje we Wodowych Hendrichecach. SŠT, nošer olympiady, chce ze zarjadowanjom hornjo- a delnjoserbsku rěč spěchować a zdobom serbskim a serbsce wuknjacym šulerjam přez pozitiwne dožiwjenja ze serbšćinu lóšt přisporjeć, ju nałožować.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND