Delnjoserbskich pedagogow na BTU wukubłać

štwórtk, 23. měrca 2023
artikl hódnoćić
(0 )

We wokrjesu Sprjewja-Nysa a w měsće Choćebuzu su přewšo spěšnje na to reagowali, zo zahaji kraj Braniborska hižo wot přichodneho šulskeho lěta 2023/ 2024 na Braniborskej techniskej uniwersiće (BTU), a to w Złym Komorowje, wukubłanje wučerjow za zakładne šule. Temu je nětko tež wokrjesny wuběrk za serbske naležnosće wobjednał.

Choćebuz/Baršć (HA/SN). Hnydom po wozjewjenju teje informacije běštaj Harald Altekrüger (CDU), krajny rada wo­krjesa Sprjewja-Nysa (SPN), a Choćebuski wyši měšćanosta Tobias Schick (SPD) list braniborskemu knježerstwu pisałoj (SN informowachu). Staj sej pominałoj, zo ma so do studija přiwzać tež wukubłanje serbskich pedagogow a wuwučowacych za pólsku rěč. W tym widźitaj dobry a spěšny puć, wurunać njedostatk pobrachowacych pedagogow za wučbu w delnjoserbskej rěči.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND