Eksperimenty z rěčnym pozadkom

srjeda, 03. meje 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Wukubłana floristka Diana Mejnowa je nětko sobudźěłaćerka Radworskeje staršiskeje iniciatiwy a chce swoju wědu dźěćom sposrědkować.  Foto: Bianka Šeferowa Wukubłana floristka Diana Mejnowa je nětko sobudźěłaćerka Radworskeje staršiskeje iniciatiwy a chce swoju wědu dźěćom sposrědkować. Foto: Bianka Šeferowa

Diana Mejnowa je wot spočatka apryla sobudźěłaćerka Radworskeje staršiskeje iniciatiwy a ma so wo projekt EksperiMINT starać. Tam dźe wo to, dźěćom wědu wokoło MINT-předmjetow po­srědkować. Hłowny zaměr projekta je, dźěćom z rozdźělnymi rěčnymi ­znajomosćemi serbšćinu zbližić a tak nowy rěčny rum wutworić. Bianka ­Šeferowa je z nowej přistajenej rěčała.

Kak je k tomu dóšło, zo sće nětko sobudźěłaćerka iniciatiwy?

D. Mejnowa: Sym wukubłana floristka, a přirodowědne aspekty wučinjeja wěsty dźěl tohole powołanja, štož móžu zajimcam sposrědkować. Hižo wjacekróć poskićach we wobłuku campusa EksperiMINT zarjadowanja za paslenje. Mam projekt za zajimawy. Z toho móhło w Radworju něšto jónkrótneho nastać. Hač do kónca lěta 2026 je financowanje najprjedy raz zaručene. Projekt spěchuje Załožba za serbski lud ze srědkow zwjazkoweho ministerstwa za nutřkowne a domiznu na zakładźe wobzamknjenja zwjazkoweho sejma.

Kajke běchu prěnje kročele wašeho dźěła?

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND