Připućowacym prawo dać, zo móža w Europje skutkować

wutora, 23. meje 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Sakski minister za hospodarstwo Martin Dulig  Foto: SN/Michaela Dźisławkowa Sakski minister za hospodarstwo Martin Dulig Foto: SN/Michaela Dźisławkowa

Kóždolětny europski projektowy dźeń zmóžnja rozmołwu mjez politikarjemi na runinje EU, Zwjazka a krajow ze šulerjemi. Zaměr je, zrozumjenje za to pohłubšić, kak EU dźěła, zdobom tež zajim za europski projekt zbudźić.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND