Bjez wukrajnikow njeńdźe poručenje

štwórtk, 30. meje 2024
artikl hódnoćić
(0 )

Klinikum Łužiska jězorina po cyłym swěće dorost přiwabja

Wojerecy (SN/MiR). We Wojerowskim klinikumje Łužiska jězorina pytaja wyšich lěkarjow, w prěnim rjedźe dweju za dnjowu kliniku geriatrije, kotruž chcedźa tam zaso wotewrěć. To zdźěli na naprašowanje rěčnik klinikuma Gernot Schweitzer. We wobstejacej geriatriji, kotraž je personalnje dosć derje wobsadźena, maja dohromady 32 łožow. Tež hdyž personal pytaja, pokročuje zawjedźenje noweje techniki kaž tež digitalizacija. „Při tym pomha wěda přistajenych fachowcow, kotřiž z mnohich krajow swěta pochadźeja. Naši lěkarjo dźensa hižo wšitke nadawki bjez nich zmištrować njemóža. Něhdźe połojca z nich pochadźa z wukraja“, Schweitzer zwěsća, „wšako njemóže tež dźeń a bóle rosćaca technika a digitalizacija problem fachowcow dospołnje rozrisać.“ Njedawno hakle we Wojerecach instalowany operaciski roboter je wosebje za wyšu kwalitu operacijow wažny. Při wšěm maja w klinikumje nadźiju, zo w dokumentaciji a w zarjadnistwje přichodnje čas lutuja, štož ma być pacientam na dobro.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND