Serbja garantuja wobstaće wysokeje šule poručenje

wutora, 04. junija 2024
artikl hódnoćić
(0 )
Budyšin (SN/MiR). Powołanska akademija Sakska ze swojimi sydom studijnymi stejnišćemi w Budyšinje, Breitenbrunnje, Drježdźanach, Glauchauwje, Lipsku, Plauenje a Riesy stanje so klětu, 1. januara, z Dualnej wysokej šulu Sakskeje (DHSN). Z tym zwisuja nowe zaměry a šansy, kotrež je kubłanišćo wčera prezentowało. „Jedna tajka šansa je“, kaž to direktorka prof. dr. Barbara Wuttke na naprašowanje SN zwurazni, „zo móža studenća přichodnje bachelorowemu studijej tež masterski přizamknyć. Z tym njetrjebaja młodźi akademikarjo wotpućować, zo bychu wyšu kwalifikaciju docpěli.“ Statny minister za wědomosć a kulturu Sebastian Gemkow (CDU) rjekny: „Stejnišća su přewšo wšelakore, tuž njeje runjewon lochko je přirunować. W Budyšinje mamy přewšo zajimawe studijne předmjety. Tute so derje do ekosystema hodźa, kotryž ma w přichodnych lětach rosć.“ Při tym naspomni wón Astrocentrum Łužicu (DZA) a industriju połwodźakow. „Studijne předmjety, kotrež w Budyšinje poskićuja, wotpowěduja tutym wužadanjam.
wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND