„Serbski přewrót“ tematizowali poručenje

wutora, 11. junija 2024
artikl hódnoćić
(0 )
Šulerce 10. lětnika Worklečanskeje serbskeje wyšeje šule Ida Hartrumpfec a Laura Herfurthec (wotlěwa) přijimujetej z rukow Carstena Schneidera, społnomócnjeneho zwjazkoweho knježerstwa za wuchodnu Němsku, w mjenje wšitkich sobušulerjow šek 3 000 eurow za 1. městno w zwjazkowym młodźinskim wubědźowanju „Časy přewróta“.  Foto: Bundesstiftung Aufarbeitung Šulerce 10. lětnika Worklečanskeje serbskeje wyšeje šule Ida Hartrumpfec a Laura Herfurthec (wotlěwa) přijimujetej z rukow Carstena Schneidera, społnomócnjeneho zwjazkoweho knježerstwa za wuchodnu Němsku, w mjenje wšitkich sobušulerjow šek 3 000 eurow za 1. městno w zwjazkowym młodźinskim wubědźowanju „Časy přewróta“. Foto: Bundesstiftung Aufarbeitung

Šulerjo Serbskeje wyšeje šule Worklecy wčera w Berlinje mytowani

Berlin (SN/MiP). Z prěnim mytom nichtó z Worklečan Serbskeje wyšeje šule „Michał Hórnik“ ličił njebě – ani šulerjo, ani stawizniskej wučerce Diana Šołćina a Katrin Čornakec. Wšitcy běchu wčera popołdnju na mytowanske zarjadowanje do ministerstwa za wobchad a digitalne w Berlinje prošeni, dokelž su so z filmom „Móšeń w zapadźe – korjenje pak we Łužicy!“ na cyłoněmskim młodźinskim wubědźowanju pod hesłom „Časy přewróta“ wobdźělili. Čim wjetše běše wjeselo, jako přeprosy moderator Mirko Drotschmann – na socialnej platformje Youtube jako „MrWissen2go“ znaty – serbsku rjadownju jako prěnju z dohromady třoch dobyćerjow na jewišćo, zo by myto přijała. Myto – to je 3000 eurow hódny šek!

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND