Dźeń je mnohim wunošny był

štwórtk, 27. junija 2024
artikl hódnoćić
(0 )
Serbscy gymnaziasća su so njedawno na socialnym dnju w „Chróšćan kołću“ z dźěćimi w žłobiku a pěstowarni zaběrali.  Foto: Kerstin Šołćina Serbscy gymnaziasća su so njedawno na socialnym dnju w „Chróšćan kołću“ z dźěćimi w žłobiku a pěstowarni zaběrali. Foto: Kerstin Šołćina

Ideja za socialny zmysł dźěłać, wabi kóžde lěto znowa młodostnych do serbskich­ zarjadnišćow a institucijow. Za tym­ pak chowa za młodostnych tež móžnosć­, praktiske dźěło wukonjeć.

Wučerka Budyskeho Serbskeho gymnazija Jadwiga Kubicowa je šulerjam rjadownje 8/1 zmóžniła, jedyn šulski dźeń w praksy dźěłać. Tak přebywaše wosom młodostnych na cyle wosebitym socialnym dnju w Chróšćanskim dnjowym dźěćacym přebywanišću „Chróšćan kołć“, kotryž je w nošerstwje Serbskeho šulskeho towarstwa. Dalši dóstachu dohlad do skutkowanja w Chróšćanskej starowni swjateje Ludmile. Tež na gymnaziju samym su někotři šulerjo praktisce dźěłali. Šulerjo mějachu to za wosebitu šansu. Wšako so Serbski gymnazij, porno druhim šulam, na poskitku Genialnje socialnje njewobdźěli.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND