Janoš Nuk znowa krajny mišter w pool-billardźe

póndźela, 09. decembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Budyšan Janoš Nuk smě so klětu w hessenskim Bad Wildungenje jako sakski mišter na němskich mišterstwach pool-billarda wobdźělić. Foto: Michał Nuk Budyšan Janoš Nuk smě so klětu w hessenskim Bad Wildungenje jako sakski mišter na němskich mišterstwach pool-billarda wobdźělić. Foto: Michał Nuk

Štyri razy złoto – to je maksimalny wudo­bytk, kotryž móžeš jako młody hrajer pool-billarda docpěć. W telko disciplinach mjenujcy přewje­duja mišterstwa starobnych klasow­ U 17 a U 19 na sakskej a němskej runinje.

Janošej Nukej z Budyšina je so tónle kumšt poradźił, jako wobdźěli so kónc nowembra wuspěšnje na druhim dźělu krajnych mišterstwow w Drježdźanach. Tónkróć steještej disciplinje na wosomku (8-Ball) a tak mje­nowana bjezkónčna 14.1 (straight pool) na programje. Z dobrym wóčkom a měrnej ruku dźěše 15lětny serbski sportowc, kiž hraje za mustwo MSV 04 Biga Budyšin, do kóždeje partije a dowoli sej jenož mało­ zmylkow. To bě rozsudna přičina, zo je wšitke hry přećiwo swojimaj hłownymaj kontrahentomaj Antonej Hähnelej z Drježdźan a Luce Barthej z Lipska dosć suwerenje dobył: w disciplinje na wosomku (na 4 sadźby) – 4:2 a 4:0; w disciplinje bjezkónčna 14.1 (na 30 dypkow) – 30:18 a 30:14. Tak staj so Janoš Nuk a Anton Hähnel, dwójny wicemišter, prěni króć we wšěch štyrjoch disciplinach za němske mišterstwa U 17 kwalifikowałoj, kotrež budu klětu po jutrach w hessenskim Bad Wildungenje. Tam drje čaka na njeju wo tójšto wjetša konkurenca, předewšěm ze zapadnych a južnych zwjazkowych krajow. Tež „běło-zeleni“ billardowcy pak změja medaljowe ambicije, kaž dopo­kaza lětuši němski mišter w hrě na dźewjatku (9-Ball­) Clemens Ebert z Lipska, kiž je do starobneje klasy U 19 postupił.

Jako dźěl přihotow a wjeršk smědźa Janoš­ a jeho sobuhrajerjo posledni kónc tydźenja do hód w treningowym lěhwje w Freibergu zhromadnje z něhdyšim swětowym mištrom a swětoznatym trenarjom Ralphom Eckertom zwučować. To budźe jim zawěsće wosebite dožiwjenje a motiwacija za klětuše cile. SN

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND