Knižny basenk požadany

wutora, 21. julija 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Lydija Matikec z Łazka rady knihi čita, tež serbske. To bě za nju z přičinu, zo je w Kamjenskej bibliotece njedawno praktikum wukonjała.  Foto: M. Weclich Lydija Matikec z Łazka rady knihi čita, tež serbske. To bě za nju z přičinu, zo je w Kamjenskej bibliotece njedawno praktikum wukonjała. Foto: M. Weclich

Lydija Matikec w Kamjenskej bibliotece praktikum wukonjała

Kamjenc (SN/mwe). 41 procentow wu­žiwarjow Kamjenskeje měšćanskeje biblioteki Gottholda Ephraima Lessinga je ze wsow. Kaž jeje nawodnica Marion Kutter­ Serbskim Nowinam praji, sej tam w běhu lěta 305 čitarjow ze serbskich gmejnow knihu wupožča, štož wotpowěduje podźělej 16 procentow wšěch wužiwarjow medijow tohole domu. Wosebje swójby sej w knihowni atraktiwne medije za wólny čas, kubłanje a hobby wupožčeja. Jara prašane su wobrazowe a knihi za tych, kotřiž hakle čitać wuknu. Tež po hry a filmy abo wučbnicy wosebje šulerjo nišich lětnikow přichadźeja. Pod rubriku regionalna literatura namakaja zajimcy w Lessingowej bibliotece zajimawe publikacije wo łužiskej domiznje abo serbskich awtorow. Prawidłownje wotměwaja so tam zarjadowanja.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND