Knižny basenk požadany

wutora, 21. julija 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Lydija Matikec z Łazka rady knihi čita, tež serbske. To bě za nju z přičinu, zo je w Kamjenskej bibliotece njedawno praktikum wukonjała.  Foto: M. Weclich Lydija Matikec z Łazka rady knihi čita, tež serbske. To bě za nju z přičinu, zo je w Kamjenskej bibliotece njedawno praktikum wukonjała. Foto: M. Weclich

Lydija Matikec w Kamjenskej bibliotece praktikum wukonjała

Kamjenc (SN/mwe). 41 procentow wu­žiwarjow Kamjenskeje měšćanskeje biblioteki Gottholda Ephraima Lessinga je ze wsow. Kaž jeje nawodnica Marion Kutter­ Serbskim Nowinam praji, sej tam w běhu lěta 305 čitarjow ze serbskich gmejnow knihu wupožča, štož wotpowěduje podźělej 16 procentow wšěch wužiwarjow medijow tohole domu. Wosebje swójby sej w knihowni atraktiwne medije za wólny čas, kubłanje a hobby wupožčeja. Jara prašane su wobrazowe a knihi za tych, kotřiž hakle čitać wuknu. Tež po hry a filmy abo wučbnicy wosebje šulerjo nišich lětnikow přichadźeja. Pod rubriku regionalna literatura namakaja zajimcy w Lessingowej bibliotece zajimawe publikacije wo łužiskej domiznje abo serbskich awtorow. Prawidłownje wotměwaja so tam zarjadowanja.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND