Pućiki po kěrchowje wuplestrowane

srjeda, 12. awgusta 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Farar Michał Nawka (naprawo) je sej wšědnje z plestrowarjom Dirkom Gählerom nadawki dorěčał, zo móhła firma Fehre dźěła sčasom skónčić.  Foto: Alfons Handrik Farar Michał Nawka (naprawo) je sej wšědnje z plestrowarjom Dirkom Gählerom nadawki dorěčał, zo móhła firma Fehre dźěła sčasom skónčić. Foto: Alfons Handrik

Po tym zo bě biskop Joachim Reinelt ­lěta 1996 w Rakecach cyrkwičku Najswjećišej wutrobje Jězusowej poswjećił, njeje za tamnišich wěriwych dotal wužiwana kapałka w domje na Hłownej dróze hižo trěbna była.

Ralbicy (aha/SN). Michał Nawka, kiž bě mjeztym pjeć lět w Ralbicach z fararjom, je so hłownje wo zmóžnjenje trěbneho předewzaća starał a je tuž zhromadnje z wosadnej cyrkwinskej radu rozsudźił, wot wosady hižo njewužiwanu imobiliju předać. Runočasnje so w lěće 2010 dojednachu, pjenjezy z předanje wužiwać za plestrowanje pućikow na Ralbičanskim kěrchowje kaž tež městnosće před hłownym zachodom do cyrkwje. Dale sej předewzachu, wšitke kromy ze zornowcowymi kamjenjemi wusadźeć.

Dohromady je to nimale 1 000 kwadratnych metrow a k tomu wjac hač 300 metrow chódnikoweje kromy. Bohužel njeje předań Rakečanskeje imobilije telko wunjesła, zo móhli wšo zapłaćić. Přiwšěm je farar Nawka wobzamknjenje zwoprawdźił.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND