Dalši dom za 120 ćěkancow

srjeda, 26. awgusta 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Tak kaž tema ćěkancow a azyl pytacych tuchwilu cyły kraj zaběra, rozestajachu so z njej wčera tohorunja čłonojo Wojerowskeje měšćanskeje rady na swojim posedźenju.

Wojerecy (AK/SN). W nadawku Budyskeho wokrjesa zarjaduje město Wojerecy dalši dom za požadarjow azyla. Kónc tohole lěta ma do njeho 120 ludźi zaća­hnyć. Předwidźany za to je dom 2 powołansko šulskeho centruma Konrada Zusy na Hasy Liselotty Herrmann 78 A. Jedna so wo mjeztym prózdny twar přirodowědneho centruma NATZ. „Dynamika minjenych tydźenjow nuzuje wokrjes jednać. Nimo decentralnych maja tež centralne kwartěry za požadarjow azyla nastać“, rozłoži wyši měšćanosta Stefan Skora (CDU) a doda, „nowy dom njebudźe nuzowy, ale regularny kwartěr.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND