Bikulturnosć wužaduje poručenje

štwórtk, 24. septembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Budyski nowy wyši měšćanosta žada sej wjace pohiba za dwurěčnosć

Budyšin (CK/SN). Pokazowaki na měšćanske dźěle a zarjadnišća w Budyšinje z dwurěčnym popisanjom wobnowić bě Budyska měšćanska rada loni w aprylu wobzamknyła. Kaž dr. Susanne Hozyna (CDU) wčera w dźěłowym kruhu za serbske naležnosće měšćanskeje rady rozprawješe, je so to dotal jeničce na Žitnych wikach zwoprawdźiło. Gremij pak bě 18 pozicijow pomjenował. Wšitke tafle njehodźa so pjenježnych přičin dla předźěłać. Tak su so wčera dojednali, dwurěčne popisanje připrawić, hdyž so zestarjene abo defektne tafle wuměnja. Njejsu pak žanu časowu dobu postajili. To zawěsće njeje w zmysle měšćanskeje rady, zwěsći wyši měšćanosta Alexander Ahrens (njestronjan).

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND