Hrjady ze žortom so zhibowali

póndźela, 01. februara 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Miłočenjo a Wěteńčenjo podachu so z princowskim porom na jězbu po jeju kralestwje. Foto: Bianka Wjeńcyna Miłočenjo a Wěteńčenjo podachu so z princowskim porom na jězbu po jeju kralestwje. Foto: Bianka Wjeńcyna

Kapičkowy wječor karnewalistow mału a wulku politiku pošwikał

Njebjelčicy (BW/SN). Lubowarjo póstniskeje zabawy njetrjebaja do Kölna abo Mainza jěć, zo móhli swojej wopicy porjadnje cokor dać. Na kapičkowym wječoru Serbskopazličanskeho karnewaloweho towarstwa sobotu w Njebjelčanskej „Bjesadźe“ znajmjeńša bě telko žorta, zo drje někotremužkuli wopytowarjej brjuch boleše a hrjady so zhibowachu, kaž w lětušim hesle rěka. Runje tak kaž w zašłej maja tež w tuchwilnej 46. sezonje z Matthiasom II. a Hertu I. z Wěteńcy znowa serbski princowski por, kiž swój norski lud tež serbsce powita. A dokelž je móhłrjec z wašnjom, zo tež susodźa princowskeho pora a dalši wjesnjenjo jimaj­ k česći programowy dypk wuhotuja, podachu so Wěteńčanske a Miłočanske žabki na jězbu po kralestwje Matthiasa a Herty a jeju dźowki Hilžbjety. To skićeše wězo wjele składnosćow, wo pućo­twarje runje tak rozmyslować kaž wo chodojtypalenju, wo wjesnjanosće a wo projekće „Njebjesa“, a to wšo tež serbsce.

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1) Holcy škričkoweje gardy njewobknježachu jenož póstniske pochody, ale tež moderne reje, kotrež je sej publikum sobotu samo jako přidawk wužadał.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND