Ze wsu sylnišo zwjazani

wutora, 03. meje 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Na ponowjenym Pěskečanskim hrajkanišću móža dźěći nětko mjez druhim tule nowu čumpjel wužiwać.  Foto: Andreas Kirschke Na ponowjenym Pěskečanskim hrajkanišću móža dźěći nětko mjez druhim tule nowu čumpjel wužiwać. Foto: Andreas Kirschke

Młode swójby hrajkanišćo při wohnjowej woborje porjeńšili

Pěskecy (AK/SN). Elisa, Hanna, Laura a Emilia­ sedźa wjesele w kulojtej čum­pjeli, podobnej na wulke plećene hnězdo. Z jich wobličow wučitaš wjeselo a dźakownosć. „Čumpjel je cyle nowa. Za najmjeńšich mamy hišće dalšu čumpjel“, powěda Christina­ Šwejdźina. Wona słuša k hibićiwym młodym ludźom, kotřiž su wot lońšeho lěća hrajkanišćo při Pěskečanskej wohnjowobornej gratowni sporjedźeli.

„Zakładne wuhotowanje tu hišće bě. Ale hrajkanske nastroje běchu njenahladne“, Christina Šwejdźina rozłožuje. Někotražkuli drjewjana hrjada bě přehnita, zdźěla běchu hozdźe widźeć, w pěskowym kašćiku rosćeše njerodź. „To měješe so změnić“, podšmórnje Tereza Kralowa. Młodźi starši zhonichu wo iniciatiwje znački Fanta, z kotrejž měješe so sto hrajkanišćow podpěrać. Při internetnym wothłosowanju docpěchu 65. městno a smědźachu so nad tysac eurami wjeselić. Njebjelčanska gmejna podpěrowaše jich z materialom a přewza diferencu k cyłkownej sumje. Mnohe młode swójby so tuž gratu přimachu.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND