Ze wsu sylnišo zwjazani

wutora, 03. meje 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Na ponowjenym Pěskečanskim hrajkanišću móža dźěći nětko mjez druhim tule nowu čumpjel wužiwać.  Foto: Andreas Kirschke Na ponowjenym Pěskečanskim hrajkanišću móža dźěći nětko mjez druhim tule nowu čumpjel wužiwać. Foto: Andreas Kirschke

Młode swójby hrajkanišćo při wohnjowej woborje porjeńšili

Pěskecy (AK/SN). Elisa, Hanna, Laura a Emilia­ sedźa wjesele w kulojtej čum­pjeli, podobnej na wulke plećene hnězdo. Z jich wobličow wučitaš wjeselo a dźakownosć. „Čumpjel je cyle nowa. Za najmjeńšich mamy hišće dalšu čumpjel“, powěda Christina­ Šwejdźina. Wona słuša k hibićiwym młodym ludźom, kotřiž su wot lońšeho lěća hrajkanišćo při Pěskečanskej wohnjowobornej gratowni sporjedźeli.

„Zakładne wuhotowanje tu hišće bě. Ale hrajkanske nastroje běchu njenahladne“, Christina Šwejdźina rozłožuje. Někotražkuli drjewjana hrjada bě přehnita, zdźěla běchu hozdźe widźeć, w pěskowym kašćiku rosćeše njerodź. „To měješe so změnić“, podšmórnje Tereza Kralowa. Młodźi starši zhonichu wo iniciatiwje znački Fanta, z kotrejž měješe so sto hrajkanišćow podpěrać. Při internetnym wothłosowanju docpěchu 65. městno a smědźachu so nad tysac eurami wjeselić. Njebjelčanska gmejna podpěrowaše jich z materialom a přewza diferencu k cyłkownej sumje. Mnohe młode swójby so tuž gratu přimachu.

Loni w lěću započachu dźěłać. Deski krosnowanskeho hrodu su dospołnje wuměnili. Tež třěchu dweju wěžičkow znowa zakrychu a pěskowy kašćik z nowym pěskom napjelnichu. Minjene tydźenje su gmejnscy dźěłaćerjo konstrukciju za nowu čumpjel nastajili. Wšitke tamne nastroje wobarbichu, tež wuměłske objekty, kotrež běchu w rězbarskich dźěłarničkach gmejny nastali. „Špatny staw hrajkanišća je nas motiwował“, po- twjerdźi Maik Matka, „chcychmy zaso wěste a rjane hrajkanišćo we wsy.“

W druhej połojcy apryla młodźi starši nimale kóždy wječor na hrajkanišću dźěłachu. „Swójska iniciatiwa zesylnja zhromadnosć. Na te wašnje něšto tworimy, štož wostanje. Wažne nětko wězo budźe, hrajkanišćo wobstajnje hladać“, wu­zbě­h­nje Christina Šwejdźina. Jej je wažne, zo dźěći rady na hrajkanišćo chodźa a zo su tule na čerstwym powětře.

„My wšitcy smy gmejna“, měni gmejnska radźićelka Erika Bulankowa. Wona móhła sej dalše nowosće na hrajkanišću předstajić, na přikład krosnowansku sćěnu za dźěći, grilowanske městno za dorosćenych a małe sankowanišćo. Gmejna prócowanja Pěskečanow podpěruje. „Tule je swójska zamołwitosć rostła a zhromadnosć mjez wobydlerjemi so skrućiła. Takle nastawa identita, a ludźo čuja so ze wsu bóle zwjazani“, Njebjelčanski wjesnjanosta Tomaš Čornak (CDU) wuswětla, „tajke iniciatiwy rady podpěrujemy.“

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND